Een kleine introductie

 

 

 

 

De Monitor Werkgebieden is een product van Stichting Monitor Werkgebieden. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen Elba-Rec en Did Vastgoedontwikkeling.

Over Elba-Rec
Elba-Rec biedt een totaalpakket van marketing, communicatie, data, netwerken en kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling en inrichting, economie en vastgoed. Wij zijn uitgever van vakbladen en organisator van betekenisvolle netwerkevenementen en reizen. Wij ontwikkelen kennis mede door onderzoeken van de studenten van het Kennislab, en activeren en verbinden inhoudelijke communities. Bovendien zijn wij specialist in het ontwikkelen van onderscheidende en resultaatgerichte marketing-/communicatiestrategieën en trajecten van uiteenlopende vastgoedprojecten op het gebied van wonen, werken en winkelen. Kortom, een bundeling van kennis en kunde in de volle breedte, van business-to-business tot business-to-consumers, van (beleids)ontwikkeling tot aan de eindgebruikers.

Over Did Vastgoedontwikkeling
Did Vastgoedontwikkeling verbindt bewoners, ondernemers en winkeliers met de plek die eigendom is van een gemeente of (particulier) belegger. Om dit te doen veranderen wij het vastgoedproces radicaal en schakelen we vanaf het begin het commerciële, het plantechnische en besluitvormingsproces parallel. Deze manier van werken vraagt om nauwe samenwerking vanaf het begin met de bij het vastgoedproces betrokken partijen. De focus komt meer te liggen op het bestaand stedelijk gebied, waarbij inzicht in de bestaande situatie en de dynamiek zeer belangrijk is. De monitor is hiervoor een geschikt instrument. Did Vastgoedontwikkeling beschikt over alle benodigde deskundigheid en ervaring die nodig is om mooie ontwikkelingen mogelijk te maken. We vinden inspiratie in elke opgave die we oppakken, omdat we weten voor wie we het doen. Daar waar anderen stranden en opgeven brengen wij projecten verder!