Stichting Monitor Werkgebieden

De Stichting Monitor Werkgebieden ontwikkelt samen met de klant een monitor die past bij de wensen en eisen van de klant. Wij begeleiden de klant in het maken van keuzes en bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). In dit PvE wordt onder andere het gebied gedefinieerd, de schaalniveaus en worden de thema’s bepaald waarover de monitor informatie moet geven. Per thema worden de kenmerken bepaald die getoond moeten worden op de kaarten en in de tabellen en grafieken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn de percelen, de bedrijfssectoren, het aantal medewerkers, het aanbod, leegstand en de transacties.

Op basis van het vastgestelde PvE zal de Stichting Monitor Werkgebieden de monitor ontwikkelen. Zo ontstaat er voor elke klant een monitor op maat!