Stichting Monitor Werkgebieden

Monitor West-Friesland, in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Bedrijventerreinen zijn de motor van de economie en samenleving in Nederland, en zeker ook in Noord-Holland. Ze zijn cruciaal voor behoud van voorzieningen, leefbaarheid en welzijn. Belangrijk is wel dat de terreinen goed blijven functioneren en economisch courant blijven. ‘De monitor is daar een uitstekend middel voor’ aldus Cees Brinkman. Door het koppelen van data leidt dit tot een goed inzicht in de totale dynamiek en voorziet de gebruikers van vastgoed van actuele informatie, maar voorziet ook Noord-Holland Noord en overheden van beleidsinformatie en de juiste analyse.

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) ondersteunt de gemeenten in West-Friesland en de Kop van Noord- Holland in de uitvoering van een gezamenlijk regionaal bedrijventerreinenbeleid.

Monitor Gooi en Vechtstreek, in opdracht van Stichting iLocator
‘De Stichting Monitor Werkgebieden heeft in opdracht van iLocator een monitor ontwikkeld die inzicht geeft in de dynamiek op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit systeem voorziet de gebruikers van de juiste analyse- en beleidsinformatie. Dit is van groot belang. Niet alleen voor de gemeente, maar voor alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de economie op de werkgebieden. De monitor geeft inzicht in de huidige situatie op de werkgebieden en investeringen kunnen worden gemonitord. Op basis hiervan kan effectief beleid geformuleerd worden. De monitor is gebruiksvriendelijk en de data wordt op een prettige manier getoond op kaarten en in tabellen en grafieken. Het is een instrument dat veel informatie geeft over relevante onderwerpen op basis waarvan iLocator, samen met andere partijen, zich kan inzetten voor behoud en versterking van de werkgebieden in de regio’ aldus Joop van Dort, bestuurslid iLocator.

Stichting iLocator is een regionale ontwikkelmaatschappij met als doel het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zodat de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio verbeteren. iLocator verbindt de belangen van ondernemers, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers.